Søk etter turar og aktivitetar

Vis avansert søk

Fakta

Turdatoar
29.08.2010

Merk at datoen for denne turen er passert!

Terreng
Meget kupert
Vanskegrad
Krevjande
Arrangør
Luster Turlag

Torstadnakken (1565moh) frå Torstad

Fottur/Topptrimtopp

Mange har ytra ønskje om ein fellestur til denne toppen, som er enkel å nå i finver, men som kan vera vanskeleg nok i skodde, ettersom platået opp mot varden er så stort. Me vel å gå opp frå Sogndalsdalen og reknar med å få til ei skyssordning, slik at me kan gå ned til Yngsdalen og til Veitastrondvatnet. Det er då mest naturleg at deltakarane møtest i sentrum på Hafslo for oppfylling av bilar før ein køyrer til Ugulsvik for parkering. Derifrå tek buss oss til Sogndalsdalen. Dersom opplegget blir eit anna, kjem det i utlysing og på nettsidene våre.

Start frå Hafslo sentrum kl.09.00

NB! Det er viktig at alle stansar der, slik at me ser om det er behov for meir enn ein buss.

Kjentmann: Vidar Lægreid
Turleiar: Jorunn Sofie Haugen